X
आता खरेदी करा

We have the Answers.

Top Questions
पॉवर शॉट्स
नीम अगरबत्ती
गोल्ड फ्लॅश सिस्टम
जंबो फास्ट कार्ड
फैब्रिक रोल ऑन
एक्टिव+ सिस्टम
पॅचेस
कुल जेल
एक्सप्रेस सिस्टिम
फ़ास्ट-कार्ड
एक्टिव+ कॉइल
मॉस्किटो
आजार
जंबो कॉइल

All The Answers

Q1. गुडनाइट कूल जेल किती तास संरक्षण देते?+
Q2. गुड नाइट कूल जेल कसे काम करते?+
Q3. हे उत्पादन वेगळ्या पॅकिंगमध्ये असलेल्या गुडनाइट नॅचरल्स क्रीम प्रमाणेच आहे का?+
Q4. इतर उत्पादनांपेक्षा गुडनाइट कूल जेल कसे वेगळे आहे?+
Q5. गुडनाइट कूल जेल काय आहे?+
Q6. वैयक्तिक मॉस्किटो रिपेलंट काय आहे?+
Q7. जेंव्हा माझे कुटुंब घराबाहेर जाते तेव्हा डासांच्यापासून माझ्या कुटुंबाला कसे सुरक्षित ठेवू?+
Q1. गुडनाइट कूल जेलची समाप्ती तारीख काय आहे?+
Q2. हे उत्पादन बालरोगतज्ञांनी प्रमाणित आहे का?+
Q3. जर माझ्या मुलाने गुडनाईट कूल जेल गिळलं तर मी काय करावे?+
Q4. मी माझ्या बाळवर गुडनाईट कूल जेल वापरू शकतो का?+
Q5. गरोदरपणात गुडनाईट कूल जेल वापरू शकतो का?+
Q1. आम्ही आमच्या कपड्यांवर हे लावल्यास गुडनाईट कूल जेल प्रभावी आहे का?+
Q2. मी माझ्या चेहर्यावर गुडनाइट कूल जेल लावू शकतो का?+
Q3. मी माझ्या त्वचेवर गुडनाइट कूल जेल लावल्यानंतर माझा डिओ स्प्रे किंवा सुगंध वापरू शकतो का?+
Q4. . गुडनाइट कूल जेल ट्यूब आणि पुन: वापरता येण्याजोग्या सॅचेट्स किती काळ टिकेल?+
Q5. गुडनाइट कूल जेल कसे वापरावे?+
Q1. गुडनाइट कूल जेल ची MRP काय आहे?+
Q2. मी गुडनाइट कूल जेल कुठे खरेदी करू शकतो?+
Q1. मलेरिया म्हणजे काय?+
Q2. मलेरियाची लक्षणे काय आहेत?+
Q3. मलेरियासाठी उपचार काय आहेत? काही लसी उपलब्ध आहेत काय?+
Q4. मलेरिया झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ मलेरियाच्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q5. मलेरिया कसा टाळता येईल?+
Q6. मलेरियाबाबत अधिक माहिती कोठे मिळू शकते?+
Q7. डेंग्यूची लक्षणे काय आहेत?+
Q8. डेंग्यू म्हणजे काय?+
Q9. डेंग्यूसाठी उपचार काय आहेत? काही लसी उपलब्ध आहेत काय?+
Q10. डेंग्यू झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ डेंग्यूच्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q11. डेंग्यू कसा टाळता येईल?+
Q12. डेंग्यू बाबत अधिक माहिती कोठे मिळू शकते?+
Q13. चिकनगुनिया म्हणजे काय?+
Q14. चिकनगुनियाची लक्षणे काय आहेत?+
Q15. चिकनगुनिया बाबत अधिक माहिती कोठे मिळू शकते?+
Q16. चिकनगुनिया झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ चिकनगुनिया च्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q17. चिकनगुनियासाठी उपचार काय आहेत? काही लसी उपलब्ध आहेत काय?+

Find The Right Repellent

Find Your Protector