X
आता खरेदी करा

We have the Answers.

Top Questions
पॉवर शॉट्स
नीम अगरबत्ती
गोल्ड फ्लॅश सिस्टम
जंबो फास्ट कार्ड
फैब्रिक रोल ऑन
एक्टिव+ सिस्टम
पॅचेस
कुल जेल
एक्सप्रेस सिस्टिम
फ़ास्ट-कार्ड
एक्टिव+ कॉइल
मॉस्किटो
आजार
जंबो कॉइल

All The Answers

Q1. फास्ट कार्ड वापरल्यानंतर मला दारे आणि खिडक्या बंद करण्याची आवश्यकता आहे का?+
Q2. गुडनाइट फास्ट कार्ड कसे कार्य करते?+
Q3. पेपर बेस्ड मॉस्किटो रिपेल्ंट म्हणजे काय?+
Q4. गुड नाइट फास्ट कार्ड म्हणजे काय?+
Q1. गुडनाइट फास्ट कार्ड वापरल्यावर मला हात धुवावे लागतील का?+
Q2. जर कोणी चुकून गुडनाइट फास्ट कार्ड गिळलं तर मी काय करावे?+
Q3. बंद खोलीत गुड नाइट फास्ट कार्ड वापरणे सुरक्षित आहे का?+
Q4. गुडनाइट फास्ट कार्ड ची साठवणूक कशी करावी?+
Q5. गुडनाइट फास्ट कार्ड माझ्या कुटुंबासाठी सुरक्षित आहे का?+
Q1. फास्ट कार्ड वापरताना पंखे / एसी चालू ठेवले तर चालेल का?+
Q2. अधिक डास असतील तर मी 2 – 3 कार्डे एकत्र जाळू शकतो?+
Q3. मी फास्ट कार्ड कसे वापरू?+
Q1. मी गुडनाइट फास्ट कार्डच एक च पान विकत घेऊ शकतो का?+
Q2. गुडनाइट फास्ट कार्डची MRP काय आहे?+
Q3. मी गुडनाइट फास्ट कार्ड कुठे खरेदी करू शकतो?+
Q1. मलेरिया म्हणजे काय?+
Q2. मलेरियाची लक्षणे काय आहेत?+
Q3. मलेरियासाठी उपचार काय आहेत? काही लसी उपलब्ध आहेत काय?+
Q4. मलेरिया झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ मलेरियाच्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q5. मलेरिया कसा टाळता येईल?+
Q6. मलेरियाबाबत अधिक माहिती कोठे मिळू शकते?+
Q7. डेंग्यूची लक्षणे काय आहेत?+
Q8. डेंग्यू म्हणजे काय?+
Q9. डेंग्यूसाठी उपचार काय आहेत? काही लसी उपलब्ध आहेत काय?+
Q10. डेंग्यू झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ डेंग्यूच्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q11. डेंग्यू कसा टाळता येईल?+
Q12. डेंग्यू बाबत अधिक माहिती कोठे मिळू शकते?+
Q13. चिकनगुनिया म्हणजे काय?+
Q14. चिकनगुनियाची लक्षणे काय आहेत?+
Q15. चिकनगुनिया बाबत अधिक माहिती कोठे मिळू शकते?+
Q16. चिकनगुनिया झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ चिकनगुनिया च्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q17. चिकनगुनिया कसा टाळता येईल?+
Q18. चिकनगुनियासाठी उपचार काय आहेत? काही लसी उपलब्ध आहेत काय?+

Find The Right Repellent

Find Your Protector