X
आता खरेदी करा

We have the Answers.

Top Questions
पॉवर शॉट्स
नीम अगरबत्ती
गोल्ड फ्लॅश सिस्टम
जंबो फास्ट कार्ड
फैब्रिक रोल ऑन
एक्टिव+ सिस्टम
पॅचेस
कुल जेल
एक्सप्रेस सिस्टिम
फ़ास्ट-कार्ड
एक्टिव+ कॉइल
मॉस्किटो
आजार
जंबो कॉइल

All The Answers

Q1. कॉइल किती काळ चालेल?+
Q2. अधिक डास असतील तर मी 2 – 3 कॉइल्स एकत्र जाळू शकतो?+
Q3. मी कॉइल्स कश्या वेगळ्या करू?+
Q1. कॉइल्स सुरक्षित आहेत का? धूर सोडतात त्याच काय?+
Q2. कॉइलचा वापर केल्यानंतर डोळ्यांची जळजळ व्हायला लागल्यास काय केले पाहिजे?+
Q1. मी कॉइलचा वापर कसा करु?+
Q2. कॉइल जाळल्यानंतर मला दारे आणि खिडकया किती वेळ बंद करण्याची आवश्यकता आहे?+
Q3. मी कॉइल कुठल्या प्लेटवर जाळू शकतो?+
Q1. गुडनाइट जंबो कॉइलची MRP काय आहे?+
Q2. मी गुडनाइट कॉइल्स कुठे खरेदी करू शकतो?+
Q1. मलेरिया म्हणजे काय?+
Q2. मलेरियाची लक्षणे काय आहेत?+
Q3. मलेरियासाठी उपचार काय आहेत? काही लसी उपलब्ध आहेत काय?+
Q4. मलेरिया झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ मलेरियाच्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q5. मलेरिया कसा टाळता येईल?+
Q6. मलेरियाबाबत अधिक माहिती कोठे मिळू शकते?+
Q7. डेंग्यूची लक्षणे काय आहेत?+
Q8. डेंग्यू म्हणजे काय?+
Q9. डेंग्यू झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ डेंग्यूच्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q10. डेंग्यू कसा टाळता येईल?+
Q11. चिकनगुनिया म्हणजे काय?+
Q12. चिकनगुनियाची लक्षणे काय आहेत?+
Q13. चिकनगुनिया बाबत अधिक माहिती कोठे मिळू शकते?+
Q14. चिकनगुनिया झाल्याचं आपल्याला कसे कळेल/ चिकनगुनिया च्या निदानासाठी कोणत्या चाचण्या उपलब्ध आहेत?+
Q15. चिकनगुनिया कसा टाळता येईल?+
Q16. चिकनगुनियासाठी उपचार काय आहेत? काही लसी उपलब्ध आहेत काय?+

Find The Right Repellent

Find Your Protector